Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů pro e-shop "Jehličkou z lásky KEJ"


1) OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů je Eliška Bábíková, Farská 663/7, 69604 Svatobořice-Mistřín, Česká republika, telefon: +420 733 528 351, e-mail: eliskababikova@email.cz, spisová značka: 370603 - Městský úřad Kyjov.

1.2 Tímto se informuje veřejnost o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů v souvislosti s tímto zpracováním.


2) ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Pro účely objednávek zboží, komunikace a plnění smluvních závazků zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.


3) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Osobní údaje zpracováváme pro účely:

  • uzavírání a plnění smlouvy,
  • komunikace s uživateli,
  • marketingové aktivity.

4) PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

4.1 Každý subjekt údajů má právo:

  • na přístup k svým osobním údajům,
  • na opravu nepřesných údajů,
  • na výmaz údajů,
  • na omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

5) ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Provádíme všechny nezbytné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, jinému neoprávněnému zpracování i jinému zneužití.


6) PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

6.1 Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám s výjimkou dodavatelů zboží, přepravních společností a dalších subjektů, s nimiž je uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů.


7) DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a to maximálně 5 let od uzavření smlouvy, nebo od posledního kontaktu s uživatelem, pokud nedojde k uzavření smlouvy.


8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné v aktuálním znění, které je zveřejněno na webových stránkách e-shopu.

8.2 Správce má právo změnit tyto podmínky ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění.


Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.1.2023