Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu "Jehličkou z lásky KEJ"


1) OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1.1 E-shop „Jehličkou z lásky KEJ“ je provozován podnikající fyzickou osobou Eliškou Bábíkovou, Farská 663/7, 69604 Svatobořice-Mistřín, Česká republika, telefon: +420 733 528 351, e-mail: eliskababikova@email.cz, spisová značka: 370603 - Městský úřad Kyjov.

1.2 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se upravují vztahy mezi prodejcem a fyzickými osobami, které na e-shopu provádějí nákupy.

1.3 Odstavením těchto všeobecných obchodních podmínek se nevylučují práva a povinnosti, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů.


2) UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Objednávka je návrhem kupní smlouvy, a je po odeslání považována za závaznou.

2.3 Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.


3) UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Na základě registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

3.2 Při registraci a objednávání musí kupující uvádět správné a pravdivé údaje.

3.3 Uživatelský účet umožňuje kupujícímu sledovat své objednávky a provádět další aktivity.


4) CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1 Ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4.2 Prodejce je neplátce DPH.

4.3 Platba je možná těmito způsoby: převodem na účet, platební kartou, dobírkou.

4.4 Zboží zůstává do zaplacení celé kupní ceny vlastnictvím prodejce.


5) DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

5.1 Způsoby doručení zboží a náklady na doručení jsou uvedeny v e-shopu.

5.2 Riziko škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.


6) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.


7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

7.2 Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno ve stanovené lhůtě.


8) ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

8.1 Všechny spory mezi prodávajícím a kupujícím mohou být řešeny mimosoudním způsobem. V případě neschopnosti dojít k dohodě mimo soud, rozhoduje příslušný soud.


9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné v aktuálním znění, které je zveřejněno na webových stránkách e-shopu.

9.2 Prodejce má právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujícího.


Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023.